Platforme europene

Oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră. 

Componenta urmărește creșterea accesului și a participării la evenimente și activități culturale, precum și implicarea și dezvoltarea publicului.

Sunt finanțate platformele care:

  • încurajează mobilitatea și vizibilitatea creatorilor și artiștilor,  în special a celor lipsiți de expunere internațională;
  • stimularea unei veritabile programări la nivel european a activităților culturale și artistice, prin facilitarea accesului la opere culturale europene, prin turnee internaționale, evenimente, expoziții, festivaluri etc.;
  • contribuie la dezvoltarea publicului și oferă vizibilitate valorilor și culturii Europene.

Pot primi finanțare organizațiile active în sectoarele culturale și creative din statele participante la program. Persoanele fizice nu sunt eligibile. 

Informații complete sunt disponibile aici.