Despre programul Europa Creativă

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială care facilitează colaborarea între sectoarele creative și sprijină sectorul mass-media de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății presei.

Programul Europa Creativă s-a constituit pe baza Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului disponibil aici.
 

Subprogramul Cultura constă în următoarele acțiuni:

 • acțiuni orizontale care acoperă toate sectoarele culturale și creative: sprijinirea proiectelor de cooperare culturală, a rețelelor de organizații profesionale, a platformelor de promovare a artiștilor și operelor europene, a programului de mobilitate individuală;
 • sprijin sectorial specific pentru a completa acțiunile orizontale în domeniul muzicii, al editării de cărți, al patrimoniului cultural și al arhitecturii, precum și în alte sectoare;
 • acțiuni speciale pentru a recompensa și a promova excelența și creativitatea: premiile pentru literatură, muzică, arhitectură și patrimoniu cultural, Capitale europene ale culturii și Marca patrimoniului european. 

Principalele noutăți ale subprogramului Cultura includ: 

 • un accent mai puternic pe creația transnațională europeană, pe circulația operelor și pe inovare în sectoarele culturale și creative;
 • facilitarea accesului la finanțare în cadrul programului „Europa creativă” prin creșterea ratelor de cofinanțare;
 • un program de mobilitate personalizat pentru artiști și profesioniști; 
 • acțiuni care vizează nevoi specifice în sectorul muzicii, literaturii, arhitecturii, patrimoniului cultural, designului, modei și turismului cultural.

Mai multe informații


Subprogramul MEDIA se axează pe: 

 • încurajarea cooperării atât la nivelul întregului lanț valoric, cât și la nivelul UE, în vederea extinderii întreprinderilor audiovizuale și a conținutului european la nivel mondial;
 • cultivarea talentelor, indiferent de unde provin, și extinderea participării și a colaborării între țări;
 • sprijinirea utilizării noilor tehnologii pentru a asigura exploatarea deplină a transformării digitale
 • promovarea ecologizării industriei și includerea unor obiective societale precum echilibrul de gen și diversitatea.

Acțiunile de sprijin pentru componenta MEDIA sunt împărțite în patru clustere tematice:

 1. conținut: încurajarea colaborării și a inovării în crearea și producerea de lucrări de înaltă calitate;
 2. întreprinderi: promovarea inovării, a competitivității, a scalabilității și a talentelor în întreprinderi, pentru a consolida industria europeană în raport cu concurenții de la nivel mondial;
 3. public: consolidarea accesibilității și vizibilității operelor pentru publicul lor potențial, prin canale de distribuție și inițiative de lărgire a audienței;
 4. politici: sprijinirea unor forumuri de discuții/schimburi de opinii, studii și rapoarte privind politicile. Promovarea unor activități de sensibilizare.  

Mai multe informații


Componenta transsectorială abordează: 

 • provocări și oportunități comune pentru sectoarele culturale și creative; 
 • pentru prima dată, acțiuni de sprijinire a sectorului mass-mediei de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății mass-mediei. 

Acțiunile de sprijin ale componentei transsectoriale se axează pe:

 • cooperarea politică transnațională: promovarea cunoașterii programului și sprijinirea transferabilității rezultatelor;
 • laboratoare pentru inovare creativă: promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea, accesarea, distribuția și promovarea de conținut în sectoarele culturale și creative;
 • mass-media de știri: sprijinirea alfabetizării mediatice, a jurnalismului de calitate, a libertății și pluralismului mass-mediei.

Mai multe informații


Urmăriți-ne pe Facebook!