Despre Biroul Europa Creativă din România

Biroul promovează Programul Europa Creativă la nivel național, acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor să acceseze finanțare, contribuie la identificarea de parteneri europeni pentru cooperare și promovează proiectele finanțate.

Cum vă putem ajuta?

  • Facilităm accesul operatorilor din sectoarele culturale și creative  la finanţările Programului Europa Creativă prin oferirea de: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, ajutor pentru identificarea de parteneri europeni, asistenţă tehnică în vederea completării cererilor de finanțare, promovarea proiectelor finanţate. În plus, vă punem la dispoziție informaţii punctuale despre alte finanţări relevante disponibile , îndrumându-vă către cele mai potrivite alternative pentru ideile dumneavoastră de proiecte. 
  • Transmitem buletine informative periodice cu noutăţi despre Programul Europa Creativă, evenimente de informare, cercetări, studii şi publicaţii relevante pentru domeniiile culturii și audiovizualului la nivel european, dar și propuneri de parteneriat venite de la alți operatori europeni.
  • Organizăm periodic sau la cerere conferințe, seminarii de informare și instruire, precum și ateliere de lucru pentru potențialii beneficiari ai Programului Europa Creativă din România.

Biroul funcționează în cadrul Unității de Management a Proiectului din Ministerul Culturii și face parte din rețeaua birourilor Europa Creativă din țările participante.

Biroul Europa Creativă nu are atribuţii legate de primirea şi evaluarea cererilor de finanţare, selectarea proiectelor câştigătoare sau acordarea granturilor. Aceste atribuţii aparţin Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.


Urmăriți-ne pe Facebook!