Linii de finanțare

Entități culturale paneuropene

Susține organizațiile culturale, precum orchestrele, al căror scop este să ofere oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru artiștii tineri și foarte talentați. 

Mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor

Oferă sprijin financiar artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii, pentru deplasarea în țările participante la programul Europa Creativă. 

Proiecte de cooperare

Încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizațiile din ţările participante la program.

Circulația operelor literare europene

Oferă sprijin pentru traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

Rețele europene

Oferă sprijin rețelelor europene pentru dezvolta noi talente, a face față provocărilor comune, a inova, a prospera și a genera locuri de muncă și creștere economică.

Platforme europene

Oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră.  Urmărește creșterea accesului și a participării la evenimente și activități culturale, precum și implicarea și dezvoltarea publicului.

Acțiuni speciale

Recompensează și promovează excelența și creativitatea la nivelul Uniunii Europene: premiile pentru patrimoniu, arhitectură, literatură și muzică, Marca patrimoniului european și Capitale europene ale culturii.