Europa Creativă - CULTURA

Subprogramul finanțează: proiecte de cooperare între minimum 3 țări; proiecte de traduceri literare; platforme europene dedicate mobilității și promovării creatorilor; rețele europene care contribuie la profesionalizarea și întărirea capacității sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional; premii pentru patrimoniu cultural, literatură, arhitectură și muzică, Capitalele europene ale culturii și Marca patrimoniului european.

Mai multe informații

Componenta transsectorială

Programul Europa Creativă își propune să faciliteze accesul la finanțare al operatorilor din sectoarele culturale și creative prin intermediul unui mecanism de garantare a creditelor bancare și să sprijine cooperarea transnațională în materie de politici publice la nivel național, regional și european în contextul globalizării și al trecerii la era digitală. Componenta va fi disponibilă din 2016.

Mai multe informații

Europa Creativă - MEDIA

Subprogramul sprijină capacitatea industriei cinematografice și audiovizuale din Uniunea Europeană de a se dezvolta și de a-și distribui și promova operele pe toate platformele. Finanțarea este disponibilă pentru o serie de domenii, printre care: consolidarea inovației și a competitivității, testarea strategiilor de dezvoltare a publicului, formarea sau dezvoltarea profesională; dezvoltarea de proiecte pentru publicul internațional și coproducțiile transfrontaliere.

Mai multe informații

Urmăriți-ne pe Facebook!