S-au lansat primele apeluri de proiecte ale programului Europa Creativă 2021-2027

09 iunie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultura a programului Europa Creativă 2021-2027.

Apelul pentru proiecte de cooperare europeană
Cu un buget de peste 60 de milioane euro, apelul va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc., active în sectoarele culturale și creative.

Accentul este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe teme precum implicarea publicului, coeziune socială, digitalizare, contribuție la
Pactului verde european și provocări specifice anumitor sectoare culturale si creative (carte, muzică, arhitectură și patrimoniu cultural).

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

  • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 euro (80% din bugetul eligibil);
  • proiecte de amploare medie: implică operatori din min. 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 1 milion euro (70% din bugetul eligibil);
  • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane euro (60% din bugetul eligibil);

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 7 septembrie 2021 (ora 18:00 a României).


Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative
Cu un buget de 27 de milioane euro pentru perioada 2021-2023, apelul finanțează proiecte de consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 26 august 2021 (ora 18:00 a României).

Informații complete sunt disponibile
aici.


Apelul destinat entităților culturale paneuropene
Cu un buget de 5,4 milioane euro pentru perioada 2021-2023, acest apel va sprijini organizațiile culturale - în acest caz, orchestrele - al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 26 august 2021 (ora 18:00 a României).

Informații complete sunt disponibile
aici.