Programul Europa Creativă (2014-2020) - Subprogramul CULTURA

Subprogramul Cultura oferă finanțare pentru: proiecte de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene ce contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative; platforme europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; traduceri din literatura europeană.

La Subprogramul Cultura sunt eligibili toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu. Începând cu apelurile din 2017, doar operatorii care vor să fie lider de proiect trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică (prin urmare, prevederea nu se mai aplică și organizațiilor partenere).

Ţările din care pot proveni operatorii implicaţi în proiecte sunt: ţările UE şi, cu condiţia semnării unor acorduri  de participare la Programul Europa Creativă, țările candidate și potențial candidate la UE, ţările din Spaţiul Economic European, Elveția și țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. Până în prezent, ţările din afara UE care au semnat astfel de acorduri şi sunt eligibile sunt: Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Ucraina, Moldova, Georgia și Tunisia. Pentru lista actualizată a țărilor eligibile consultați întotdeauna pagina de internet a Agenției Executive pentru Educație Audiovizual și Cultură (EACEA).

Schimbările esențiale aduse de Subprogramul Culturadin Programul Europa Creativă față de cadrul anterior, Cultura (2007-2013), sunt legate de: noi obiective specifice și priorități strategice (dezvoltarea publicului, întărirea capacității operaționale a sectorului de a lucra la nivel transnațional, adaptarea la tehnologiile digitale, noi modele de business etc.); procent mai mare de cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri; simplificări procedurale (depuneri și raportări online); o mai mare deschidere spre cooperarea internațională, prin includerea posibilității de a lucra în parteneriat cu organizații din țările din Politica Europeană de Vecinătate și din Elveția; introducerea unei finanțări speciale pentru platforme culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; finanțarea traducerilor de opere literare împreună cu activitățile de promovare a lor; finanțarea traducerilor de opere literare în format electronic (e-books).

Depunerea proiectelor la Programul Europa Creativă se poate face anual până în 2020.

Programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.