A fost publicat raportul noului studiu privind „Situația teatrelor în statele membre UE”

19 iulie 2022
La începutul anului 2020, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC) a comandat realizarea unui studiu privind „Situația teatrelor în statele membre UE”. 

Scopul studiului a constat în identificarea vulnerabilităților actuale din sectorul teatrului și furnizarea de soluții pentru combaterea acestora.

Publicat în iulie 2022, materialul oferă o cartografiere cuprinzătoare a profilului socio-economic și impactului sectorului teatrului în țările UE. 

Pe lângă colectarea de date socio-economice, studiul abordează și impactul inițial al pandemiei de COVID-19 și oferă o analiză detaliată a schemelor de sprijin puse la dispoziția sectorului teatrului în statele participante la programul Europa Creativă. 

Sunt evidențiate, de asemenea, aspecte precum educația profesioniștilor din domeniu, echilibrul de gen, sustenabilitatea și accesibilitatea.  

Raportul studiului are la bază datele colectate prin cercetări documentare, interviuri, sondaje și discuții cu toate  părțile interesate.