IMM-urile românești din sectoarele culturale și creative au acces la împrumuturi de 10 milioane € prin Facilitatea Financiară Europa Creativă

02 martie 2017

Fondul European de Investiții și Libra Internet Bank au semnat astăzi, la București, primul acord de garantare din România susținut prin noua Facilitate Financiară pentru Sectoarele Culturale și Creative din cadrul Programului UE ”Europa Creativă” 2014-2020.

La conferința de presă de lansare au participat: doamna Lucia Recalde, șefa unității ”Industria audiovizuală și programe de sprijin MEDIA” din cadrul Comisiei Europene, domnul Gunar Mai, șeful departamentului ”Facilități de garantare ale UE” din cadrul Fondului European de Investiții, domnul Emil Bituleanu, CEO Libra Internet Bank, și doamna Gabriela Suciu, producător și distribuitor de film.

Peste 200 de IMM-uri din România (din domenii precum arhitectura, cinematografia, creația artistică, design-ul și artele aplicate, industria cărții, muzeele și bibliotecile, artele spectacolului, jocurile video ș.a.) vor avea de astăzi acces la împrumuturi garantate de Banca Europeană de Investiții în următorii 2 ani, în valoare totală de 10 milioane € (aproximativ 45 de milioane de lei).

România este cea de-a treia țară care beneficiază de acest mecanism de garantare prin intermediul Programului Europa Creativă, după semnarea unor acorduri similare în Spania și Franța, la începutul acestui an.

Facilitatea Financiară este parte a componentei transsectoriale a Programului Uniunii Europene ”Europa Creativă”. Are o alocare totală de 121 de milioane € pentru perioada 2016-2020, reprezentând fonduri pentru acordarea de garanții băncilor sau altor intermediari financiari care oferă împrumuturi IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative. Gestionată de Fondul European de Investiții (FEI), facilitatea a fost lansată pentru a îmbunătăți rata de finanțare a inițiativelor antreprenorilor din aceste sectoare, în condițiile în care gradul de creditare a planurilor lor de afaceri este mult mai scăzut decât în cazul altor domenii de activitate.

Având în vedere contribuția semnificativă a sectoarelor culturale și creative la creșterea economică a UE, aproximativ 4,2% din PIB-ul comunitar, înființarea mecanismului este un răspuns la nevoile de finanțare ale acestor sectoare vulnerabile în contextul de piață actual. Caracteristicile activităților și ale afacerilor din aceste sectoare, precum absența unor bunuri tangibile, volatilitatea cererii pentru anumite produse și servicii, necunoașterea specificului acestor domenii de activitate de către instituțiile bancare, cresc vulnerabilitatea acestor inițiative și scad probabilitatea de a fi sprijinite prin acordarea de împrumuturi. În acest sens, mecanismul de garantare urmărește creșterea valorii împrumuturilor acordate la nivel euroepan cu până la 600 de milioane €, dar și asigurarea unui nivel sporit de cunoaștere a acestor sectoare de către intermediarii financiari.

Potrivit documentului strategic ”România Competitivă”, lansat de Guvernul României anul trecut, în perioada 2009-2013, valoarea adăugată brută (VAB) realizată de sectoarele culturale şi creative (SCC) din România a avut un trend pozitiv, cu o creştere majoră a contribuţiei în produsul intern brut (PIB), de la 2% în 2009 şi ajungând în 2013 la un nivel considerabil de 6,5% ceea ce face ca, în premieră, să surclaseze domeniul agriculturii (care are o pondere de 6,4% la nivelul aceluiaşi an). VAB SCC la nivelul anului 2014 se situează la aproximativ 7% din PIB, ceea ce ar însemna şi egalarea sau chiar depăşirea sectorului de construcţii.  

 

Detalii despre lansarea Facilității Financiare în România puteți găsi și în comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Înregistrarea conferinței de presă este disponibilă pe pagina de Facebook a Libra Internet Bank.

Mai multe informații despre mecanismul de garantare Europa Creativă puteți citi și în secțiunea ”Componenta transsectorială - Mecanismul de garantare” a paginii Biroului Europa Creativă România.