Cooperare în domeniul politicilor

Cooperarea transnațională în materie de politici este parte a componentei transsectoriale a Programului Europa Creativă, care acordă sprijin, printre altele, pentru:
  • schimbul transnațional de experiență și know-how cu privire la noi modele de afaceri și de management, activități de învățare reciprocă și colaborarea în rețea între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie;
  • colectarea de date privind piața, studii, analize ale pieței muncii și ale abilităților necesare, analize ale politicilor culturale naționale și europene și sprijin pentru anchetele statistice europene și naționale bazate pe instrumente și criterii specifice fiecărui sector și evaluări, inclusiv măsurarea impactului programului;
  • testarea unor noi strategii comerciale transsectoriale în materie de finanțare, distribuire și comercializare a creațiilor;
  • conferințe, seminarii și dialog politic, inclusiv cu privire la educația în domeniul mass-media și al culturii, care promovează rețelele digitale;
  • Birourile Europa Creativă din toate țările participante la program.