Mecanismul de garantare

Acum puteți accesa creditele Deseneaza Viitorul și Fii Creativ ale Libra Internet Bank, intermediarul financiar din România selectat de Fondul European de Investiții pentru a oferi soluții de creditare prin intermediul Mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative din cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020.

Mecanismul de garantare este parte a componentei transsectoriale a Programului Europa Creativă. Având o alocare de 121 de milioane € pentru perioada 2016-2020, instrumentul urmărește același obiectiv ca și componenta pentru IMM-uri a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), care se află la baza Planului de investiții pentru Europa: intensificarea activității de creditare în favoarea IMM-urilor pentru ca acestea să-și extindă activitățile.

Această inițiativă se înscrie în eforturile Comisiei Europene de a sprijini investițiile și de a asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor existente (obiectivul Planului de investiții pentru Europa). Inițiativa completează totodată activitatea desfășurată în cadrul Strategiei privind Piața Unică Digitală, cu scopul de a crea mediul adecvat pentru ca sectoarele culturale și creative, în special întreprinderile mai mici, să prospere în era digitală.

Se estimează că, prin intermediul acestui mecanism, vor fi sprijinite peste 10.000 de IMM-uri dintr-o gamă largă de sectoare, cum ar fi sectorul audiovizual (inclusiv filme, televiziune, jocuri video și multimedia), festivaluri, muzică, literatură, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, artizanat artistic, patrimoniu cultural, design, artele spectacolului, editare, radio și arte vizuale.


Facilitatea fost lansată pentru a îmbunătăți rata de finanțare a inițiativelor antreprenorilor din aceste sectoare, în condițiile în care gradul de creditare a planurilor lor de afaceri este mult mai scăzut decât în cazul inițiativelor din alte domenii de activitate.


Având în vedere contribuția semnificativă a sectoarelor culturale și creative la creșterea economică a UE, aproximativ 4,2% din PIB-ul comunitar, înființarea mecanismului este un răspuns la nevoile de finanțare ale acestor sectoare vulnerabile în contextul de piață actual. Caracteristicile activităților și ale afacerilor din aceste sectoare, precum absența unor bunuri tangibile, volatilitatea cererii pentru anumite produse și servicii, necunoașterea specificului acestor domenii de activitate de către instituțiile bancare, cresc vulnerabilitatea acestor inițiative și scad probabilitatea de a fi sprijinite prin acordarea de împrumuturi. În acest sens, mecanismul de garantare urmărește creșterea valorii împrumuturilor acordate cu până la 600 de milioane €, dar și asigurarea unui nivel sporit de cunoaștere a acestor sectoare de către intermediarii financiari.


Facilitatea va oferi instituțiilor financiare garanții care vor acoperi până la 70% din pierderi pentru fiecare împrumut și până la 25% pentru portofolii. Demersul ar putea asigura o expertiză sporită a băncilor în relație cu afacerile din sectoarele culturale și creative și, pe termen lung, dezvoltarea unor produse specifice de creditare pentru acestea.


Această componentă a Programului Europa Creativă este gestionată de FEI – Fondul European de Investiții
.


Cum puteți accesa această facilitate financiară?

Dacă reprezentați o entitate financiară (instituție financiară sau de creditare, companie de leasing sau fonduri de împrumut, instituție de garantare, schemă de garantare sau alt tip de instituție financiară sau de creditare): FEI selectează intermediarii financiari în urma unui apel public la exprimarea interesului, deschis permanent până în 30 septembrie 2020 (informații pe pagina de internet a FEI).


Dacă reprezentați un IMM din sectoarele culturale și creative: pentru a obține un împrumut, contactați un intermediar financiar selectat de FEI pentru participarea la acest demers. Până în prezent, singurul intermediar financiar din România, selectat în cadrul acestui mecanism, este Libra Internet Bank. Detalii despre semnarea acordului între Libra Internet Bank și FEI găsiți aici.


Ce înseamnă IMM din sectoarele culturale și creative?

Sintagma face referire la întreprinderile mici și mijlocii sau întreprinderile publice de mici dimensiuni din sectoarele culturale și creative, stabilite și care activează în oricare dintre țările participante (în prezent, statele membre UE, Islanda și Norvegia), care sunt
:

  • implicate în proiecte sau activități bazate pe valori culturale și/ sau expresii artistice și alte expresii creative, indiferent dacă sunt orientate sau nu către piață, inclusiv dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice și alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația sau managementul. Sectoarele culturale și creative sunt cele definite în Regulamentul Programului Europa Creativă;
  • nu desfășoară activități care încalcă principiile etice sau se concentrează pe unul sau mai multe sectoare restricționate de către FEI (de exemplu, tutun și băuturi alcoolice).

Informații despre Mecanismul de garantare găsiți și pe website-ul Comisiei Europene (întrebări frecvente) și în acest pliant. De asemenea, pentru detalii despre cum solicitați finanțare UE pentru întreprinderi prin intermediul instituțiilor financiare, consultați acest infografic